Choose

a job you love and you´ll never have to work a day in your life

Welkom op onze website!

Xtensys is opgericht in 2001 en ondersteunde sindsdien vele organisaties in het MKB in het verwezenlijken van doelen rond groei en continuïteit. Professionalisering en commitment van personeel is hierin leidend. Via advies, training en coaching bereiken we dat verwachtingen helder zijn en competenties ontwikkeld onder andere vanuit een opgezette HR cyclus waar men zelf mee verder kan. Kernthema's zijn inzetbaarheid, motivatie en het (her)definiëren en van de verantwoordelijkheidsbalans, die door rechtsbescherming van werknemers behoorlijk scheef gegroeid kan zijn. Een taaie klus waar vreemde ogen, een frisse blik en heldere kijk essentieel kunnen zijn om in beweging te komen.     

Daarnaast krijgt de cultuur van het bedrijf aandacht. Waarden en normen, bereidheid tot leren en leercultuur en het nemen van verantwoordelijkheid en persoonlijk leiderschap zijn aanknopingspunten tot en aanzet voor actie. 

 

 

Sinds 2009 gecertificeerd voor projectmanagement PRINCE II.

 

 

Sinds 2010 is Xtensys actief betrokken bij projecten voor online leren.

 

 

 

Onze partners en klanten.